Охорона праці

Охорона праці

Інженер з охорони праці Миколаївського професійного машинобудівного ліцею

НАУМОВА

Тетяна Миколаївна

Робота з охорони праці в Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників  навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Охорона праці

В ліцеї діє Служба охорони праці, головною метою якої є забезпечення безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників і учнів під час трудового і навчального процесу.

В Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї функціонує кабінет охорони праці. Основні завдання, порядок і організація роботи кабінету ОП визначені на основі Положення про кабінет з охорони праці. Пріоритетне завдання кабінету — надання організаційної та методичної допомоги у навчанні працівників й учнів з питань охорони праці, пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці, позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму. Велика увага приділяється вивченню питань організації безпечного виконання робіт, вивчаються засоби захисту, вимоги до них та правила їх використання у різних виробничих ситуаціях.

Охорона праці

Щорічно наказами керівника закладу призначаються відповідальні особи за охорону праці під час освітнього процесу  та розподіляються функціональні обов’язки з охорони праці та безпеки життєдіяльності між відповідальними працівниками. Проводиться активна профілактична  робота щодо безпеки життєдіяльності учнів.

Протягом року здійснюється постійний оперативний контроль за роботою щодо створення здорових та безпечних умов навчання та праці. Для всіх працівників та учнів розроблені інструкції з охорони праці, пожежної безпеки,  по яких проводяться  навчання.     

Охорона праці
Охорона праці