Інструкції

Про охорону праці

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

ПОЛОЖЕННЯ про розробку інструкцій з охорони праці

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

ПРАВИЛА пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України