Гуртки

Гуртки

Основними напрямками роботи гуртків в Миколаївському професійному машинобудівному ліцеї є розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів. Заняття усіх гуртків мають чітку структуру, методично  грамотно побудовані. Керівники гуртків займаються самоосвітою й використовують власний інтелектуальний, творчий потенціал у своїй роботі.

Робота керівників гуртків  в 2021/2022 навчальному році спрямована на виконання наступних завдань:

  • забезпечення атмосфери безпеки в учнівському колективі, сприятливого морально-психологічного клімату в гуртку;
  • організація різноманітної творчості та суспільно значущої діяльності вихованців, створення умов для успішного самоствердження кожного здобувача освіти  в суспільно корисній діяльності;
  • стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих учнів;
  • здійснення індивідуальної педагогічної підтримки учнів;
  • забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів;
  •  організація участі учнів у фестивалях, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;
  • підтримка учнів, які мають відхилення в поведінці;
  • організація роботи з батьками, залучення їх до надання допомоги у розвитку здібностей учнів;
  • створення позитивного іміджу гуртка.

До роботи гуртків залучено учнів з девіантною поведінкою.

Відповідно до розкладу  роботи гуртки працюють в позаурочний час.