Кадровий склад МПМЛ

Кадровий склад МПМЛ

Кадрове забезпечення Миколаївського професійного машинобудівного ліцею здійснено відповідно  до вимог чинного законодавства щодо функціонування освітнього закладу.

Освітній процес забезпечують 19 майстрів виробничого навчання,  15 викладачів та 9 інших педагогічних працівників.

Директор ліцею, заступник директора з навчально-виробничої роботи та заступник з виховної роботи мають фахову освіту.

Рівень освіти педагогічних працівників: вища – 29 осіб, базова вища – 5 осіб, неповна вища – 7 осіб, професійно-технічна – 2 особи.

На 25.06.2022 р. результат атестації педагогів становить: 5 викладачів мають вищу категорію; 9 педпрацівників мають І категорію; 2 викладача мають ІІ категорію, 1 особа має кваліфікацію «спеціаліст», 15 осіб – 14-й тарифний розряд; 12 осіб – 13-й тарифний розряд;  8 осіб – 12-й тарифний розряд;  3 особи – 11-й тарифний розряд; 3 майстри виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання другої категорії»; 1 педагог має відзнаку “Відмінник освіти України”, 1 педагог має звання «старший викладач», 1 педагог має ступінь кандидата біологічних наук.

Згідно з положенням “Про атестацію” пед. працівники один раз на 5 років проходять курси підвищення кваліфікації та стажування.

Фаховість педагогічних працівників ліцею підтверджується залученням їх до розробки Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.