Прозорість діяльності

Прозорість діяльності

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

— Навчання є безкоштовним  для груп здобувачів освіти з первинної професійної підготовки за регіональним замовленням.

—  Професійна підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на замовлення Миколаївського міського центру зайнятості здійснюється за рахунок державних коштів згідно кошторису.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні та інші послуги заклади освіти можуть надавати у порядку, передбаченому Законом України «Про освіту», Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 23.07.2010 №736/902/758, відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796( в ред. від 03.12.2019) та інших нормативно – правових актів, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

Станом на 01.09.2022 у навчальному закладі  платні додаткові освітні послуги не надаються.

Результати моніторингу якості освіти за І семестр 2021-2022 н. р.